Úsměv HappyFoto » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit pouze žena, která:

 • Je starší 18 let a zároveň je přítomna na soutěžní fotografii.
 • Je občankou České republiky.
 • Poskytne pořadatelům soutěžní fotografii, která neporušuje zákony ČR a neobsahuje skrytou reklamu. V opačném případě bude fotografie bez upozornění vyloučena ze soutěže a smazána.
 • Na skupinové fotografii může být přítomna právě jedna dospělá žena, která je zároveň soutěžící. V případě, že z fotografie nebude jednoznačně zřejmé, která osoba je soutěžící, si pořadatel vyhrazuje právo tuto soutěžní fotografii ze soutěže vyřadit.
 • V případě, že přihlásí soutěžící do soutěže třetí osoba, vyjadřuje třetí osoba souhlas soutěžící s nahráním fotografie a zveřejněním potřebných osobních údajů. Pořadatel v tomto případě nenese odpovědnost za poskytnutí údajů třetí osobou.
 • Každá soutěžící může mít v soutěži aktivní pouze jeden profil. V případě, že nebude s pořadatelem domluveno, který profil má být aktivní, bere se obecně za aktivní profil ten, který byl soutěžící vytvořen jako první.

Soutěžící se stane žena, která splní podmínky pro účast v soutěži a přihlásí se do aplikace na webových stránkách soutěže Úsměv HappyFoto. Vyplněním formuláře a nahráním fotografie automaticky souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže Úsměv HappyFoto.

Pravidla soutěže Úsměv HappyFoto

Soutěž pořádá HAPPY FOTO Česko spol. s r.o., Omlenická 780, 382 41 Kaplice, IČ: 25165291, zapsaná v OR u KS v Č. Budějovicích v oddíle C, vložka 7213,  ve spolupráci s HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., se sídlem Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, IČ: 36335690, zapsaná v OR u OS v Trenčíne v oddíle Sro, vložka 14653/R, dále jen "pořadatel". Soutěží se o ceny, které jsou uvedeny na stránce Úsměv HappyFoto, dále jen "výhry". Pro Českou a Slovenskou republiku se soutěží společně o jeden soubor cen. Pořadatel si vyhrazuje právo na rozdělení výher mezi jednotlivé výherkyně soutěže.

Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky. Do soutěže budou zařazeny fotografie nahrané na internetových stránkách usmev.happyfoto.cz a usmev.happyfoto.sk. Fotografie budou stejným způsobem zobrazeny na obou uvedených internetových stránkách. Hlasování je společné pro Českou a Slovenskou republiku.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny, kteří se zúčastní soutěže „Úsměv HappyFoto“, dále jen „soutěž“, probíhající v termínu od 10. července 2017 do 12. září 2017 na Úsměv HappyFoto. Soutěž je určena pro ženy starší 18ti let, dále jen „soutěžící“. Svou účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že s pravidly souhlasí. Žádné výjimky se nepovolují.

Průběh a harmonogram soutěže

Soutěž je rozdělena do dvou kol

 1. První kolo soutěže proběhne v termínu od 10. července 2017 do 13. srpna 2017 - 23:59 hod.
  • V tomto termínu proběhne přihlašování do soutěže a hlasování prostřednictvím aplikace na Úsměv HappyFoto. Hlasování pro jednotlivé fotografie, respektive pro soutěžící, je možné pouze kliknutím na tlačítko „Hlasovat". 13. srpna 2017 ve 23:59 hod. bude hlasování v prvním kole zastaveno. Organizátor se zavazuje, že do 21. srpna 2017 vyhodnotí výsledky prvního kola a zveřejní jména 50ti postupujících soutěžících. Do druhého kola postoupí 40 žen, které budou mít největší počet hlasů, a 10 žen, které od organizátora získají divokou kartu.
  • Pokud se soutěžící rozhodne ze soutěže odstoupit, je povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit organizátorům. Ti poté osloví náhradnici, která skončila na 41. místě atd.
 2. Druhé kolo proběhne od 22. srpna 2017 do 1. září 2017 - 23:59 hod.
  • V tomto termínu proběhne hlasování opět prostřednictvím aplikace na Úsměv HappyFoto. Hlasování pro jednotlivé fotografie, respektive pro soutěžící, je možné pouze kliknutím na tlačítko „Hlasovat".
  • 1. září 2017 ve 23:59 hod. bude hlasování v druhém kole zastaveno.
  • Žena, která v tomto hlasování získá nejvíce hlasů, se stává vítězkou Sympatie Úsměv HappyFoto.
  • Nezávisle na hlasování fanoušků vybere pětičlenná porota tři vítězky Úsměv HappyFoto. Konkrétní pořadí těchto tří vítězek bude zveřejněno až při finálovém večeru, kdy se budou jednotlivým vítězkám předávat ceny.
 3. Vyhlášení vítězek proběhne 4. září 2017 v 19:00, 19:30 a 20:00 hod.
   
 4. Závazky vyplývající z postupu mezi finalistky
  • Finalistky se zavazují být dostupné na fotografování, které organizátor soutěže uspořádá. Předběžný termín focení je 10. září 2017 až 12. září 2017. V případě nepřízně počasí bude fotografování zrušeno a termín se bude aktualizovat.
  • Pořízení fotografií a poskytnutí těchto fotografií organizátorovi pro jeho marketingové účely.
  • Finalistky se zavazují být organizátorům k dispozici telefonicky nebo e-mailem.
  • Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost na všech akcích, které uspořádá. Dále se zavazuje zajistit v termínu od 10. září 2017 až 12. září 2017 (event. kvůli nepřízni počasí v termínu aktualizovaném) finalistkám ubytování, stravu a dopravu na všechny akce, které uspořádá.
  • Soutěžící se zavazují na vyžádání organizátora soutěže poskytnout doplňující fotografie pro objektivní posouzení soutěžící.
 5. Hlasování

  • V prvním i druhém kole proběhne hlasování pomocí tlačítka „Hlasovat“ v aplikaci soutěže Úsměv HappyFoto.
  • Provozovatel má právo kontrolovat IP adresy všech hlasujících tak, aby nedošlo k nadměrnému hlasování z jedné IP adresy a tím i k záměrnému ovlivnění výsledků soutěže.
 6. Finálový večer
  • Finálový večer proběhne v Českých Budějovicích. Předběžný termín je 10. září 2017 až 12. září 2017, místo a čas konání budou upřesněny. Finalistky se zavazují být na finálový večer dostupné.

Kontrola nad dodržováním pravidel

 • Provozovatel má právo v případě podezření kdykoliv požádat účastníka, aby doložil, že jeho fotografie nejsou fiktivní, nebo jiným způsobem podezřelé z nekalé soutěže. V případě nedostatečného doložení může podezřelého soutěžícího vyloučit ze soutěže.
 • Pravidla soutěže může pořadatel kdykoliv upravit, a to bez udání důvodu. O této skutečnosti je ovšem pořadatel povinen soutěžící na svém webu informovat.
 • Soutěž může být pořadatelem kdykoliv ukončena bez udání důvodu.
 • Výhry z této soutěže není možné jakkoliv vymáhat soudní cestou, jakékoliv právní řešení je vyloučeno.
 • Hlavní výhra bude oficiálně předána do 2 měsíců od vyhlášení vítězek. K předání výhry je nutno organizátorovi předat vyplněné a podepsané čestného prohlášení, které bude zasláno na e-mailovou adresu každé vítězky. Čestné prohlášení je nutné předat organizátorovi nejpozději při příjezdu do Českých Budějovic, kde začíná program finále soutěže Úsměv HappyFoto.

Právo zveřejnění

 • Za účast ve fotosoutěži se neplatí žádný vklad. Pořadatel si proto vyhrazuje právo použít veškeré fotografie, které budou pořízeny, nahrány a zaregistrovány v rámci soutěže Úsměv HappyFoto v reklamních projektech všech společností v rámci Evropské unie a to i bez dalšího výslovného souhlasu na dobu neomezenou. Fotografie jsou majetkem pořadatele. Autorská práva k fotografiím pořízeným pořadatelem zůstávají pořadateli, autorská práva fotografií nahraných a zaregistrovaných do soutěže zůstávají fotografovi. Přihlásit fotografii do soutěže může jen autor, nebo osoba, která má prokazatelně takový souhlas od autora.
 • Všechna práva vyhrazena, jakékoli užití obsahu včetně fotografií a grafiky podléhá schválení hlavnímu organizátorovi soutěže společnosti HAPPY FOTO Česko spol. s r.o.
 • Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu HAPPY FOTO Česko spol. s r.o. výslovně zakázáno.
 • Výhry podléhají dle platných zákonů ČR zdanění. Zdanění podléhá finanční výhra vyšší než 10 000 Kč.

Tyto podmínky soutěže jsou platné od 10. července 2017.

 

 

Podpořte nás na Facebooku

Video z finále 2017

 

Těšili jste se na sestřih z finále soutěže Úsměv HappyFoto 2017? Tady jej máte. Děkujeme všem soutěžícím a těšíme se s Vámi na další ročník. Vaše HappyFoto.

Posted by HAPPY FOTO